Bill Of Lading


BILL OF LADING

Stel: u hebt op de gigantische kledingmarkt BoBae in Bangkok voor een scherpe prijs een flinke partij broeken gekocht. Een mooie deal, en omdat u geen haast hebt en niet te veel geld kwijt wilt zijn aan vervoer, stuurt u ze per boot naar Nederland. Dan hebt u mogelijk een Bill Of Lading (afgekort B/L of BOL) nodig. Het overdraagbaar waardepapier B/L (in Nederland cognossement genoemd) wordt bij zeevracht gebruikt om de verantwoordelijkheden, de rechten en verplichtingen van verzender, vervoerder en ontvanger te regelen.

Bill Of Lading

Kleding inkopen op Bobae market in Bangkok

Een B/L (BOL) heeft drie functies.

1

Om te beginnen: de functie van ontvangstbewijs. Uw broeken staan in Bangkok klaar voor de bootreis. Als ze worden opgehaald ontvangt de verkoper de Bill Of Lading (B/L) met een handtekening van de kapitein. De vracht is dan overgenomen voor transport. In de B/L staan naam en reisnummer van het schip, een beschrijving van de lading (inhoud, hoeveelheid, gewicht, containernummers, etc); de B/L vermeld verder de gegevens van afzender, expediteur en ontvanger; benoemt de havens waar is ingeladen en wordt gelost, en bewijst dat de goederen zijn vrijgegeven. Zodra u (voor of tijdens verscheping) het volledige bedrag hebt betaald, gaat de B/L van de verkoper naar u. U kunt de goederen dan na aankomst in ontvangst nemen.

In de B/L zijn trouwens ook de verantwoordelijkheden en plichten van de vervoerder vastgelegd. Deze is bijvoorbeeld contractueel verplicht de lading (uw broeken) af te leveren bij de derde partij, de koper van de goederen, u dus. Om problemen te voorkomen zal de vervoerder er zeker van willen zijn dat de vracht die op de B/L staat ook daadwerkelijk voor inscheping is overgedragen.

2

Bewijs van de vervoersovereenkomst. De vervoerder die met uw broeken onderweg naar de haven van Rotterdam is, weet precies wat er verwacht wordt en aan wie er moet worden geleverd. Als deze de goederen in Nederland aan u overdraagt, ontvangt de vervoerder de Bill Of Lading (B/L) als bewijs van geleverde diensten.

De B/L wordt gebruikt bij zeevracht of binnenvaart, maar het is mogelijk dat u met dezelfde vervoerder ook het transport over de weg regelt. De vervoerder is met een Combined Transport B/L (of Multimodal Transport B/L) dan verantwoordelijk voor uw vracht, van Thailand naar Nederland, over het water en de weg.

3

De derde functie is het document van titel. De B/L is namelijk overdraagbaar. Dit betekent dat de lading, terwijl het schip rustig onderweg is naar Nederland, aan een andere partij kan worden overgedragen. Als u als oorspronkelijke koper de partij broeken (nog voor ze fysiek in uw bezit zijn) verkoopt, dan kan de nieuwe eigenaar van de B/L de broeken opeisen.

Als zo’n situatie kan ontstaan wordt de veelvoorkomende B/L To Order gebruikt. Naast de naam van de ontvangende partij wordt dan ook ‘or order’ vermeld. De goederen kunnen dan eventueel ook geleverd worden aan een later te benoemen ontvanger.

Om te voorkomen dat een eventuele nieuwe eigenaar van de B/L weet van wie u de broeken in Bangkok hebt gekocht, kunt u een Switch B/L gebruiken. De gegevens van de leverancier blijven dan onzichtbaar.

Overigens zijn niet alle B/L’s overdraagbaar. Bij een Straight B/L is de eigenaar bekend. Er wordt dan nadrukkelijk vastgelegd dat de goederen niet verhandelbaar en overdraagbaar zijn.

Zeevrachtbrief

Dit document moet u ook kennen: de zeevrachtbrief (sea waybill). Deze wordt vaak gebruikt in plaats van een B/L, vooral omdat de procedure een stuk eenvoudiger en goedkoper is. Bij een zeevrachtbrief is de lading niet overdraagbaar. U kunt uw broeken dan niet doorverkopen terwijl ze onderweg van Thailand naar Nederland zijn. De zeevrachtbrief wordt veel gebruikt als de verzender en ontvanger elkaar goed kennen en vertrouwen, of als de lading voor verzending al in zijn geheel is betaald.

Na aankomst in Nederland wilt u uw goederen natuurlijk zo snel mogelijk in uw (of ons) magazijn hebben om op te slaan.  Nadat de goederen geïnspecteerd zijn en opgeslagen kunt u ze vervolgens naar uw klanten uitleveren. Kolibri Logistiek kan u bij al deze processen helpen, neem contact met ons op!

 

Misschien ook interessant:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *