Wat betekend ISPS in de scheepvaart?


Als je je bezig houdt met logistiek, internationale handel, opslag en distributie, dan krijg je vroeg of laat te maken met het vervoer van zeecontainers. Dit is het 4e artikel ( het 1e ging over Incoterms, het 2e over Bill Of Lading, het 3e over Terminal Handling Charges) van een serie over documenten en termen die gerelateerd zijn aan uw Supply Chain.

ISPS code in de scheepvaart, waar staat het voor?

ISPS staat voor International Ship and Port facility Security Code en was opgesteld door de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) in 2004 na de 9/11 aanvallen op de Twin Towers in New York. Het bestrijden van terrorisme is één van de grootste uitdagingen in de wereld van vandaag. Wat gebeurde in de lucht kan ook op zee of via de zeehavens gebeuren. Zodoende besloot de IMO een set van veiligheidsmaatregelen op te stellen die van toepassing werden op alle scheepvaart maatschappijen en haven autoriteiten over de gehele wereld. Deze maatregelen staan ook vermeld in de internationale conventie SOLAS (Safety Of Life At Sea).

ISPS

ISPS code zorgt voor meer veiligheid op zee en in de zeehavens.

Het belangrijkste doel van de ISPS Code

Het doel van de ISPS code is het opzetten van een standaard wereldwijd framewerk dat iedereen kent én toepast in de scheepvaart wereld. Enkele belangrijke doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van samenwerken tussen landen, lokale autoriteiten, agentschappen en zeehavens.
  • Structuur in verantwoordelijkheden en rollen van iedere partij die betrokken is met de maritieme veiligheid aan boord van schepen en in de havens op internationaal, nationaal en regionaal niveau.
  • Het bepalen van mogelijke veiligheids risico’s op schepen en in de havens voor internationale handel en het preventief handhaven van maatregelen tegen bedreigingen.
  • Voorzien van procedures voor efficiënte beoordelingen van de veiligheid op schepen en in havens. En het voorzien van veiligheidsplannen met verschillende niveau’s van veiligheid voor havens, schepen en bedrijven.

Veiligheids niveau’s

De ISPS code is verdeeld in 2 delen en 3 veiligheids niveau’s;

  • Deel A – Verplichte bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van veiligheidsagenten in de havens, op de schepen en in de scheepvaartmaatschappijen.
  • Deel B – Aanbevelingen over hoe veiligheidsplannen voorbereid en geïmplementeerd moeten worden

 

  • ISPS veiligheids niveau 1 – Normaal – Bij dit niveau zijn de minimale veiligheids maatregelen van kracht die ten alle tijde gehanteerd moeten worden
  • ISPS veiligheids niveau 2 – Hoog      – Dit niveau is van toepassing bij een verhoogd veiligheids risico
  • ISPS veiligheids niveau 3 – Exceptioneel – Bij dit niveau gelden specifieke veiligheidsmaatregelen die toegepast worden voor een beperkte tijdsduur.

ISPS Code voor schepen

Een scheepsvaartbedrijf moet een Company Security Officer (CSO) in dienst hebben wiens verantwoordelijkheid het is om de veiligheid aan boord te checken. Hij of zij voert beoordelingen en onderzoeken aan boord uit om de ontwikkeling en implementatie van het veiligheidsplan op het schip te controleren volgens de ISPS-voorschriften. Het scheepsvaartbedrijf moet óók een Ship Security Officer (SSO) in dienst hebben. Hij of zij is verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord en is er verantwoordelijk voor dat alle bemanningsleden de veiligheidsmaatregelen aan boord naleven zoals in de ISPS code is vastgelegd. Dan moet er nog een Ship Security Plan (SSP) aan boord van het schip zijn dat beschrijft wat de taken van de bemanningsleden zijn bij de verschillende veiligheids niveau’s. De SSO rapporteert aan de CSO om het SSP aan boord te implementeren.

ISPS

Haven beveiliging

ISPS kosten

Om alle bovengenoemde kosten te dekken, hanteren scheepvaart maatschappijen de ISPS toeslag. Een klant kan belast worden met een Terminal- of een Carrier Security toeslag. ISPS toeslagen zijn een deel van de vrachtkosten, dus degene die betaald voor de vracht (ontvanger of verzender) zal moeten betalen voor de ISPS toeslag. Met de dreiging van piraterij in gedachten, zal ISPS zorgen voor bescherming van schepen, lading en mensen. En ook al lijkt het nu om een kostenpost te gaan, op de lange termijn zullen we er allemaal van profiteren dat we beschermd zijn.

Kolibri Logistiek  speelt met logistiek. En wij spelen op Champions League level! Wij kunnen uw gehele supply chain waarnemen vanaf het moment van het afhalen van uw producten op de plaats van productie tot aan de “last mile” naar uw klanten. Vraag hier een offerte aan!

Misschien ook interessant:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *