Crossdocking: wat zijn de voor- en nadelen?


 

 

Misschien heeft u al wel eens gehoord van crossdocking: een proces binnen de logistiek dat is gericht is op het kleiner maken van de zendinggroottes en het verkorten van de doorlooptijden. Wij leggen u in dit artikel graag meer uit over wat crossdocking precies inhoudt en waar u mee te maken krijgt als hier sprake van is. Crossdocking houdt in dat de aangekomen goederen bij het uitladen direct ingeladen worden bij het uitgaande vervoer. Kortom: de goederen worden niet tussendoor opgeslagen. De artikelen worden niet opgenomen in de voorraad, en hoeven niet nogmaals door een pickproces heen. Het is daarnaast eenvoudiger en efficiënter om deze goederen te bundelen met andere goederen die dezelfde bestemming hebben. Zo wordt onder andere bespaard op transportkosten.

Onderstaande afbeelding is een versimpelde weergave van hoe cross docking er ongeveer uitziet. Het transport met product A en product B komt binnen in de cross dock, en de benodigde hoeveelheden van product A en B gaan vervolgens naar de gedeelde bestemmingen.

crossdocking schema

 

De voordelen

Eén van de grootste voordelen van crossdocking is dat er veel meer snelheid in het proces kan worden toegepast. Verdere pickprocessen zijn onnodig, en ook is er geen sprake van opname in de voorraad. De goederen worden uitgeladen uit de inkomende trailer en direct in de vertrekkende trailer gezet. Dit houdt in dat de goederen in normale gevallen (veel) minder dan 24 uur in de crossdock blijven staan. In sommige gevallen is die tijd zelfs korter dan één uur! Cross docking levert niet alleen meer tijd op, er worden ook kosten mee bespaard. Omdat de goederen niet in de voorraad worden opgenomen en makkelijk kunnen worden gebundeld met andere producten, is er minder geld nodig voor opslag, arbeid en transport. Zendingen kunnen sneller en frequenter, zonder een onnodig lange doorlooptijd.

Zijn er ook nadelen?

Crossdocking klinkt dus ideaal, maar soms zijn er ook aanpassingen nodig om aan effectieve crossdocking te kunnen doen. Er moet passend materiaal worden gebruikt, zoals geschikte voertuigen. Ook eventuele partners of distributiecentra waar mee samengewerkt wordt, moeten over deze materialen beschikken en dat is niet altijd het geval. Het wordt dan al snel moeilijker om crossdocking door te voeren.

Wat is er nodig voor effectieve crossdocking?

Om crossdocking goed uit te kunnen voeren, is het heel belangrijk dat de goederen met dezelfde bestemming ook echt dezelfde kant op gaan. Goederen met een andere bestemming moeten dus goed uit elkaar worden gehouden. Daarnaast is er, zoals hierboven al even genoemd, passend materiaal nodig. Denk hierbij aan voertuigen, die de goederen snel van de ene trailer naar de andere kunnen verplaatsen. Ook is het verstandig om een WMS-systeem te gebruiken dat crossdocking activiteiten goed ondersteunt. Het is dan bijvoorbeeld beter mogelijk om de zendingen te combineren met goederen die al eerder gepickt zijn en klaar zijn gezet. Zo krijgt het afleveradres alle benodigde goederen in één keer, en hoeft daar niet onnodig veel tijd tussen te zitten. Bij Kolibri Logistiek maken we gebruik van alle mogelijkheden om uw goederen zo snel, efficiënt en voordelig mogelijk op de bestemming te laten arriveren. Wilt u weten wat dit precies inhoudt? Neem dan gerust even contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan via 0180-590072 of [email protected].

Misschien ook interessant:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *