Zijn uw producten tijdens vervoer verzekerd volgens de CMR voorwaarden?


Zijn uw producten tijdens vervoer verzekerd volgens CMR voorwaarden? Dat is een belangrijke vraag die u uzelf moet stellen als u kwalitatief hoogwaardige producten verstuurt naar uw klanten. Wat CMR voorwaarden zijn en op welke manier u daarmee te maken krijgt, leggen we graag uit in dit artikel.

Wat houden CMR voorwaarden in?

CMR, dat staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg), is van toepassing op al het vervoer over de weg, van of naar een land dat aangesloten is bij de conventie. Het is ook geldig als binnenlands transport onderdeel is van internationaal transport. Aangesloten partijen mogen niet afwijken van de voorwaarden, de CMR is zogenoemd ‘dwingend recht’.

De CMR is alleen niet van toepassing bij:

  • Vervoer voortvloeiend uit internationale postovereenkomsten;
  • Vervoer van overleden mensen of dieren;
  • Verhuizingen.

Op basis van de CMR voorwaarden is er een standaard CMR-vrachtbrief ontwikkeld. Deze is opgesteld in drie talen, en heeft op de achterzijde de tekst in nogmaals drie talen. Deze CMR-vrachtbrief wordt in heel Europa geaccepteerd en moet verplicht aanwezig zijn als de vervoerde lading wordt gecontroleerd door de douane en politie. Het CMR-verdrag in de praktijk is dus eigenlijk een speciale vrachtbrief. Van land tot land verschillen misschien de layout en het model wat van elkaar, maar de tekst moet vanzelfsprekend overal hetzelfde zijn. Kijk voor meer informatie op www.sva.nl.

transport over de weg

Aansprakelijkheid en het aansprakelijkheidslimiet

In het CMR verdrag vindt u vooral veel informatie en voorwaarden op het gebied van aansprakelijkheid. Vanaf welk moment is de vervoerder aansprakelijk, en wie is aansprakelijk wanneer er schade ontstaat door vertraging? In de CMR is ook een zogenoemd aansprakelijkheidslimiet opgenomen, als beperking voor de aansprakelijkheid.

In het kort de aansprakelijkheid:

De vervoerder is volgens de CMR in principe aansprakelijk voor ontstane schade. Dit geldt ook voor vertraging, tenzij er sprake is van de volgende omstandigheden:

  • De schade of vertraging is ontstaan door een fout van een rechthebbende (meestal afzender);
  • De schade of vertraging is ontstaan door overmacht (omstandigheden die van tevoren niet konden worden voorzien), zoals het instorten van een brug onderweg. Gebreken aan het voertuig tellen hierbij niet mee;
  • Schade is het gevolg van bijvoorbeeld slechte of ontbrekende verpakking, of door de aard van de zaken (roest, bederf etc.). Als er sprake is van koeltransport, moet de vervoerder kunnen aantonen dat alle instructies voor het vervoeren in acht zijn genomen.

In alle gevallen geldt dat de vervoerder moet zorgen voor de nodige bewijslast, om aan te kunnen tonen dat deze niet aansprakelijk is voor de specifieke schade of vertraging.

De schadevergoeding

Mocht er schade of vertraging zijn, dan wordt de schadevergoeding berekend naar de waarde van de zaken op het moment (en de plaats) dat ze door de vervoerder in ontvangst zijn genomen. Er is echter sprake van een maximum, die 8,33 SDR (speciale trekkingsrechten) per kg (de tegenwaarde van de SDR in euro’s wordt dagelijks berekend, op het moment van schrijven heeft 1 SDR een waarde van 1,1886 euro) bedraagt. Naast de aansprakelijkheidslimiet is de vervoerder nog aansprakelijk voor kosten als vracht en douanerechten. Het maximum van deze vergoeding is de vrachtprijs.

U kunt zich wellicht voorstellen dat u veel geld kunt verliezen als er tijdens het transport iets gebeurt met uw hoogwaardige producten. U krijgt dan slechts een laag bedrag per kilogram vergoed. Het is daarom zeer verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten voor opslag en transport. Een voorbeeld van een partij die u hierbij kan helpen, is Gipon te Baarn. U bent dan beter voorbereid op ongewenste ontwikkelingen tijdens transport, die u veel geld kunnen kosten.

Pilot E-CMR

Sinds 1 december 2017 draait er een speciale driejarige pilot speciaal voor de Benelux. Deze pilot draait volledig om het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer. Het doel van dit traject is om te onderzoeken of de e-CMR als controle-instrument minimaal zo betrouwbaar en veilig is als de papieren versie. Kortom: kan de e-CMR als volwaardig alternatief worden toegelaten in het internationale wegtransport? En zo ja, onder welke voorwaarden? Sinds 1 maart 2018 mochten de opgemaakte e-CMR’s daadwerkelijk worden gebruikt, binnen de voorwaarden die zijn opgesteld voor de pilot. De proefperiode loopt tot 1 december 2020.

Zoekt u een logistieke partner waarbij u terechtkunt voor veilig en betrouwbaar transport vanaf nagenoeg iedere locatie in binnen- en buitenland? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Kolibri Logistiek, voor transport- en fulfillment diensten. Contact opnemen kan telefonisch via 0180-590072, of door een mail te sturen naar [email protected].

Misschien ook interessant:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *